"DOKONALÁ HARMÓNIA EXISTUJE"

13.06.2009 18:43

Vážení klienti, navštevníci webovej prezentácie.

Webová stránka vznikla preto aby priniesla pre mojich súčastných, budúcich klientov a samozrejme všetkých návštevníkov obraz o mne o mojej práci. Sprístupním Vám všetky moje vedomosti a rada budem s Vami viesť aj emailové konverzácie. Tento web je tu preto aby dal do popredia to čo existuje a čomu ja hovorím "dokonalá harmónia". Finančné a majetkové poradenstvo nie je len pre tých, ktorý sú zaneprázdnení a nemajú čas hľadať najvhodnejšie riešenia pre dosiahnutie svojho cieľa. Je to dlhodobé partnerstvo medzi klientom a finančným poradcom, ktorý radí v danej životnej situácii pri zmenách vo svojom živote a svojich cieľoch. Je to aj prispôsobovanie skôr vybratých produktov a vytváranie kompromisov pre ďaľšie životné ciele a priority človeka. Ja som človek, ktorý verí v dokonalú harmóniu. Moja snaha je dať Vám to, aby ste našli svoju dokonalú cestu pre svoj vytúžený cieľ. Na stránke nájdete aj predaj realít, dopyt po realitách, prenájom bytových či nebytových priestorov. Všetko čo súvisí s mojou prácou.