KK reality s.r.o.

KK reality s.r.o. -  realitná kancelária, Zvolenská cesta 14, 974 05  Banská Bystrica, IČO:  :  46 590 072, Zápis v OR: Okresný súd v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl.č.21825/S, v mene ktorej koná konateľka spoločnosti: Katarína Dávidová.

 

OFFICE:                                            

  •   Business centrum Z.V.Rent /výšková budova  10.poschodie/
  •   Zvolenská cesta 14  Banská Bystrica
  •   974 05 SLOVENSKO

 

Konateľ KKreality s.r.o.:  

Katarína Dávidová                 0917 217 149                           davidova@kkreality.sk